disclaimer

Sloephappen.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Sloephappen.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Sloephappen.nl kan informatie en aanbevelingen op deze website zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen of verwijderen. Informatie verstrekt via het bestelformulier is alleen voor Sloephappen.nl en zal niet aan derden worden verstrekt. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze website, of wanneer u een aanvulling of correctie wilt melden, neemt u dan contact met ons op.